Autorem niewielkiej książeczki pt.: „ Po co w niedzielę chodzimy do Kościoła?” jest Vincenzo Paglia, biskup, przewodniczący Komisji Ekumenicznej i Dialogu Konferencji Episkopatu Włoch. Kapłan objaśnia w niej prosto, starannie i w pogłębiony sposób obraz męki Chrystusowej w kanonie rzymskim Mszy Świętej.

        Następujące po sobie części Mszy Świętej oraz wszystkie czynności, słowa kapłana zostały rozpisane w ponad dwudziestu krótkich rozdziałach, w których autor objaśnia uobecnienie Ofiary Kalwarii na ołtarzu, dziejącej się na naszych oczach.
        „ Ileż razy Msza jest dla nas „obca” ! Wychodzi nam naprzeciw, lecz nie pojmujemy jej; nawet często nie przyjmujemy jej. Jednak Msza Święta wiernie powraca każdej niedzieli".
        Pamiętam, kiedy pierwszy raz wzięłam z półki tę cenną małą książeczkę. Przeczytałam ją natychmiast, aby później powracać do niej wielokrotnie. Bardzo wzbogaciła ona moją świadomość gestów i słów Mszy Świętej; zaczęłam lepiej rozumieć i głębiej uczestniczyć w jej tajemnicy.

        Przybliżyła mi na przykład znaczenie i wartość znaku pokoju, który „ nie jest chwilą zamieszania, kiedy każdy rusza na poszukiwanie swoich przyjaciół, aby ich pozdrowić (…) Przekazanie znaku pokoju wyraża naszą wspólnotę braterską: braci i sióstr nie wybiera się, ale przyjmuje się ich jako dar Pana Boga”.
        Ostatni rozdział nosi tytuł „ Maryja kobieta Eucharystii”- Ona pierwsza „była” przemieniona w „ Ciało Chrystusa”, Ona dała swoje ciało Jezusowi. „(…) Analogicznie możemy powiedzieć, że Jezus potrzebuje również naszego << ciała>>, jak potrzebował ciała Maryi. Msza jest najbardziej ewidentnym <>, aby przeżywać swoją relację z Jezusem i ukazać światu piękno i siłę bycia częścią << Ciała Chrystusa>>”.
       

          W ł a ś n i e   p r z e ż y w a ć,  ażeby  przeżywać,  trzeba dołożyć wszelkich starań. Wśród tych starań jest również świadome uczestniczenie w Mszy Świętej, w czym ta książeczka bardzo nam dopomoże. Eucharystia, w której bierzemy udział, jest dla nas wszystkich czasem przemiany serc, kiedy Bóg poprzez swoje Słowo mówi do nas, kiedy możemy próbować bardziej kochać, kosztować moc i piękno Mszy.