Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem".

 

Ojciec i Syn dają nam swojego Ducha Świętego, abyśmy mieli odwagę i siłę świadczyć wobec świata, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał, pokonał śmierć i szatana. Także sam Duch Święty chce i pragnie świadczyć w naszym życiu o Jezusie, lecz wszystko zależy od naszej otwartości serca. Jeśli się zgodzimy na współpracę z Ojcem Synem i Duchem Świętym, to doświadczymy ich działania w naszym życiu tak mocno, że żadne przeciwności nie będą miały już dla nas mniejszego znaczenia.