Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

     Powołanie pierwszych Apostołów. Jezus odrywa ich od konkretnej pracy, którą wykonywali. Zaprasza do czegos dziwnego, nierozumnego, proponuje, aby stali się rybakami ludzi. Mimo wszystko Szymon, Andrzej, Jakub i Jan, zostawiają wszystko i idą za Jezusem.

     Jezus powołuje kogo chce, kiedy chce i jak chce. Powołanie, to nie tylko stan kapłański czy zakonny, ale przede wszystkim to oddanie się Bogu, bez reszty, w 100 procentach. Powołanie, to zaufanie Bogu.

       Niech dzisiejszy dzień będzie pełen zaufania Bogu. Spróbuj, może pierwszy raz, zdać się na Boga, a nie na siebie samego.

 

Inne komentarze o. Witolda