Teresa Cisłowska

Teresa Cisłowska

Czy? Czy?

Niedziela, XVI Tydzień Zwykły, rok B, Mk 6,30-34

Czy? Czy?

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B, Mt 28,16-20

Czy? Czy?

Niedziela, 4 Niedziela Wielkanocna, rok B, J 10,11-18

Czy? Czy?

Niedziela, 2 Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego, rok B, J 20,19-31

Czy? Czy?

Niedziela, Niedziela Palmowa, rok B, Mk 14,1-15,47

Czy? Czy?

Niedziela, IV Niedziela Wielkiego Postu, rok B, J 3,14-21

Czy? Czy?

Niedziela, III Niedziela Wielkiego Postu, rok B, J 2,13-25

Czy? Czy?

Niedziela, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, rok B, Łk 2,22-40

Czy? Czy?

Niedziela, III Niedziela Adwentu, rok B, J 1,6-8.19-28

Czy? Czy?

Niedziela, II Niedziela Adwentu, rok B, Mk 1,1-8

Czy? Czy?

Niedziela, I Niedziela Adwentu, rok B, Mk 13,33-37

Czy? Czy?

Niedziela, XXXIII Tydzień Zwykły, rok A, Mt 25,14-30

Czy? Czy?

Niedziela, XXIX Tydzień Zwykły, rok A, Mt 22,15-21

Czy? Czy?

Niedziela, XXVII Tydzień Zwykły, rok A, Mt 21,33-43

Czy? Czy?

Niedziela, XXIV Tydzień Zwykły, rok A, Mt 18,21-35

Strona 4 z 20

Nasi partnerzy

Advertisement