Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

Wszystkich homilii, rekolekcji i katechez ks. Krzysztofa Porosło można znaleźć na stronie baptysterium.pl