Ciągle świąteczny klimat utrzymuje się nie tylko dzięki prawdziwie zimowej pogodzie, ale również za sprawą będzińskiej inicjatywy. W ubiegłą niedzielę, 20 stycznia, odbyła się uroczysta Gala – Koncert finałowy XIX Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Festiwal zyskał w tym roku miano międzynarodowego, co dało się zobaczyć wśród grona tegorocznych zwycięzców.

Nagrodzonych zostało kilkudziesięciu wykonawców podzielonych na osiem kategorii. Tę najważniejszą – Grand Prix – zdobył zespół „Śpiewająca Rodzinka” z Gorzyc. I choć w ubiegłym roku uczestnictwo w Festiwalu zakończyli w czasie eliminacji regionalnych, w tym roku zostali uhonorowani nagrodą główną – 5.000 zł ufundowaną przez Związek Miast Polskich. Na co przeznaczą nagrodę? Skąd zapał do rodzinnego grania i śpiewania?

 

Będziński Festiwal ma blisko 20-letnią tradycję. Jest nie tylko przeglądem różnych grup grająco-śpiewających, ale wspiera szeroko pojętą kulturę chrześcijańską. Dokonuje również jeszcze jednej, bardzo ważnej dla Zagłębia rzeczy: łączy tych, którzy na co dzień w zaangażowaniu politycznym nie zawsze sprzyjają ludziom wierzącym. O Festiwalu, perspektywach i wspierających inicjatywę rozmawiam z ks. Piotrem Pilśniakiem – dyrektorem Festiwalu.

fot. ks. R. Warenda scj