Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

 

     W naszym życiu często spotykamy ludzi, którzy mają problemy finansowe, zdrowotne lub rodzinne nie ze swojej winy. To, co ich spotkało, było niezależne od nich, jak na przykład zwolnienie z pracy z powodu redukcji etatów, alkoholizm rodziców lub wykrycie choroby nowotworowej. Wtedy jako bracia i siostry w wierze powinniśmy ich wspierać fizycznie, materialnie ale także i duchowo, przypominając słowa Jezusa.

Fot. sxc. hu