Terminarz spotkań znajdziesz tutaj!    

    "Być jak Hiob" ks. Michała Olszewskiego to w moim odczuciu rozważania o tym, żeby żaden kryzys w naszym życiu nie obrócił się w kryzys wiary. Autor skupia uwagę na różnych sytuacjach kryzysowych, dotyczących współczesnego człowieka. Są one nierzadko porównywalne z sytuacją kryzysową Hioba, który traci wszystko, co posiada łącznie z rodziną i własnym zdrowiem, i całym dobytkiem.    

    Autor wśród utrudzeń XXI wieku - w sferze psychiki i w sferze ciała na plan pierwszy wysuwa jednak wyjątkowe utrudzenie współczesnego człowieka w sferze ducha. Pisze "Człowiek XXI wieku często jest utrudzony w sferze ducha bardziej niż w sferze materialnej. Dlaczego? Bo człowiek dzisiaj często przyzwyczaja się do życia w grzechu. (...) Często obecnie podważa się sakrament pokuty. (...) Po co spowiedź? Po co konfesjonał? (...) Ludzie się nie spowiadają. Nie są w stanie zrozumieć, że Bóg chce uzdrawiać w sakramencie pokuty".    

   Hiob jest człowiekiem modlitwy, wdzięczności, zaufania Bogu. Sława, bogactwo, powodzenie, uznanie i szacunek wśród ludzi nie czynią go pysznym. A odebranie tego wszystkiego potem, nie zmienia Hioba.
"Wchodzimy tutaj w przestrzeń, gdzie człowiek staje przed konkretną próbą. Wielu z nas w tym momencie odwraca się od Boga, oskarżając Go, że to On jest autorem nieszczęścia, że jest On autorem cierpienia, że On jest autorem zła".  

    A jak zachowuje się według Autora człowiek współczesny? Ulega modzie na wyrzekanie się wiary, boi się spotkania z Chrystusem na końcu życia, boi się dopuścić Boga do swojego życia, trzyma się własnego scenariusza życia, nie próbując dochodzić do Bożego planu wobec niego, i niewłaściwie korzysta ze swojej wolnej woli, łamie przykazania Boże, ulega ideologiom, ruchom, organizacjom takim jak: Greenpeacy, Amnesty International, Wolność dla Tybetu, zbyt mały sprzeciw wnosi przeciwko aborcji. Odmawia Kościołowi posłuszeństwa, ulega zwątpieniu, niezadowoleniu, niepokojowi. Przejawia brak zaufania Kościołowi - " Dzisiaj więcej do powiedzenia w życiu chrześcijan mają celebryci niż Ewangelia". A co niemniej ważne, nie wierzy w osobowego diabła. Odchodzi od życia sakramentalnego, daje prawo swoim dzieciom do wybrania religii. We wspólnoty wnosi ferment, zazdrość, nieżyczliwość. Głosi samozwańcze teorie, mające uzdrowić rzekomo stary"schorowany" Kościół. Ulega "urokowi" wszechobecnej seksualności i pornografii. Udaje, że nie dotyczy go temat śmierci. Bóg jest przy człowieku zawsze, jednak najbliżej w kryzysie.      

    Z czarnej okładki książki spogląda na nas poorana, znękana twarz człowieka, który podnosi oczy  w górę, patrzy - jeśli to Hiob- w stronę Boga. Boże ratuj! Aby jednak Bóg skutecznie nam pomógł, potrzebuje On naszej wewnętrznej zgody. Dania Mu " chociaż odrobinę miejsca w sercu (...) Bóg w tę szczelinę potrafi wejść ze swoją łaską i człowieka wyciągnąć z trudności, Bóg w doświadczeniu kryzysu pragnie nas uzdrawiać, uwalniać i obdarowywać". Doświadczenie Boga w kryzysie wymaga od nas jednak próśb i błagań, aby Bóg, Matka Boża i święci nas prowadzili, pomagali." Tylko potrzeba naszej wiary, że to możliwe, że całe niebo jest z nami".

    Warto sięgnąć po lekturę autorstwa ks. Michała Olszewskiego szczególnie wtedy, gdy czujemy się opuszczeni, samotni, zranieni. Autor jest pełen ciepła, życzliwości, miłości do ludzi, pochyla się nad każdym kłopotem, nieszczęściem, smutkiem. Zawsze pragnie nieść pomoc, pocieszenie, dobre słowa; nade wszystko sam jest przykładem wielkiego, bezgranicznego zawierzenia Bogu. Ks. Michał ilustruje działanie siły Bożej licznymi przykładami z własnych doświadczeń jako kapłan i egzorcysta. Hiob jest dla Niego wzorem zawierzenia Bogu, wzorem człowieka żyjącego modlitwą, lgnącego do Boga.   

    Książka ks. Michała Olszewskiego skłoniła mnie do przywołania paru wersów poetki Anny Kamieńskiej z wiersza pt.: "Hiob i młodzieniec" :

      Hiobie przyszedłem się uczyć od Ciebie
      jak znosić ból śmierć samotność
      stratę przyjaciół obelżywe słowa
     
      Powiedz mi czym jest choroba
      Naucz mnie Hioba żyć
      ucz mnie upływu czasu
      Hiobie ucz mnie cierpliwości
      ucz mnie posłuszeństwa
      którym się brzydzę (...)

 

Książkę można nabyć w naszym Sklepie Profeto.pl

Terminy spotkań z ks. Michałem na Targach w Krakowie tutaj!