„Zechciejmy w czasie tej Wielkanocy obmyć nasze dusze”

- Krzyż Chrystusa skłania do refleksji nad naszymi priorytetami, wyborami i czynami – powiedział papież Franciszek w Niedzielę Palmową. Ojciec Święty dodał, że wchodzimy z Panem Jezusem w Wielki Tydzień, aby świętować Wielkanoc z sercem odnowionym przez łaskę Ducha Świętego.

W homilii podczas liturgii rozpoczynającej Wielki Tydzień papież mówił o przeżywanym tego dnia XXXIII Światowym Dniu Młodzieży i wzywał młodych, by nie pozwolili sobą manipulować.

„Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”

- W tę Niedzielę Palmową, obchodząc Światowe Dni Młodzieży, dobrze usłyszeć odpowiedź Jezusa dla faryzeuszy dnia wczorajszego i wszystkich czasów: „Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. Drodzy młodzi, od was zależy, czy postanowicie wołać, to od was zależy, czy zdecydujecie się na niedzielne „Hosanna”, aby nie wpaść w piątkowe „Ukrzyżuj Go!”... I to od was zależy, czy nie zamilkniecie. Jeśli inni milczą, jeśli my starsi i odpowiedzialni milczymy, jeśli świat milczy i traci radość, pytam was: czy będziecie wołali? Proszę, zdecydujcie, zanim kamienie wołać będą.

W Niedzielę Palmową w Watykanie papież otrzymał dokument podsumowujący przedsynodalne spotkanie młodych. W obradach uczestniczyło ponad 300 delegatów z całego świata. Omawiano 15 tematów zaproponowanych przez sekretariat Synodu Biskupów, dotyczących m.in. tożsamości młodych ludzi, podejmowanych przez nich wyborów, postrzegania wiary, Kościoła, przyszłości, wyzwań zawodowych, społecznych, budowania relacji, odnajdywania się w rzeczywistości cyfrowej.

Franciszek po otrzymaniu podsumowania obrad powiedział, że to ważny etap na drodze ku synodowi biskupów, który odbędzie się w październiku pod hasłem „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.

„Przygotujmy się do wejścia w tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana”

W środę Ojciec Święty spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. Na początku zadał pytanie, które święta są ważniejsze: Boże Narodzenie, czy Wielkanoc? Papież Franciszek odpowiedział, że „Wielkanoc, gdyż są to święta naszego zbawienia, miłości Boga do człowieka, celebracja Jego męki i zmartwychwstania”.

W swojej katechezie papież wyjaśniał wydarzenia i znaczenie Triduum Paschalnego. Powiedział, że to najważniejsze dni w roku liturgicznym, bo naznaczają podstawowe etapy naszej wiary i naszego powołania.

- Zechciejmy w czasie tej Wielkanocy obmyć nasze dusze, oczy naszej duszy, aby zobaczyć rzeczy piękne i czynić piękne rzeczy. I to jest cudowne! To jest właśnie zmartwychwstanie Jezusa po Jego śmierci, która była ceną za zbawienie nas wszystkich. Zachęcam was, abyście w wielkanocny poranek obmyli waszym dzieciom oczy. Będzie to znak tego, jak zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego – powiedział papież Franciszek.
Podczas audiencji Ojciec Święty pozdrowił i złożył wielkanocne życzenia Polakom.

- Drodzy bracia i siostry, przygotujmy się do wejścia w tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, które na nowo będziemy przeżywali podczas Triduum Paschalnego. Niech nam w tej duchowej podróży towarzyszy Najświętsza Maryja Panna. Niech wyjedna nam łaskę wewnętrznego zaangażowania w celebracje nadchodzących dni, aby nasze serce i nasze życie były nimi prawdziwie przemienione. Życzę Wam radosnej i świętej Wielkanocy i z serca wam błogosławię! – życzył Polakom papież.