Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

 

Czy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu?

Czy jest Pierwszym, któremu oddaję należną cześć i chwałę?

Czy Jezusowi powierzam swoje radości, troski, plany, zamierzenia, swoich bliskich, przyjaciół, znajomych?

W naszym życiu nie zawsze idziemy za Jezusem; zdarza się, iż Go wyprzedzamy, czego skutki są zazwyczaj opłakane. Podobnie z wyborami, kiedy porzucamy Boga na rzecz zachcianek, światowego hejtu... A przecież Bóg wymaga nawet więcej: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. Bywa tak, że  dorastamy do takiej postawy ukochania Boga nade wszystko całymi latami.

Najmilszy, najukochańszy Mistrz z Nazaretu uczy nas być godnym Jego miłości, a tym samym miłości Ojca. Niełatwo porzucać  ludzkie, zwyczajne przyzwyczajenia i przywiązania na rzecz naśladowania Jezusa, który pokazuje nam drogę wiodącą do świętości. Ta świętość jest niejednokrotnie nierozumiana lub źle pojmowana. Tymczasem, kiedy próbujemy rezygnować z bycia demiurgiem własnego  życia, otwierają się przestrzenie prawdziwej wolności nieskrępowanej egoizmem, wygodą, cwaniactwem,  niezdrową rywalizacją, konformizmem, potrzebą posiadania.

Trzeba brać swój krzyż, trzeba tracić siebie, trzeba wybierać Boga zawsze przed innymi, trzeba służyć bliźnim, trzeba słuchać Kościoła, trzeba być wiernym prawdzie i mieć odwagę jej głoszenia, trzeba być miłosiernym i wrażliwym na potrzeby najmniejszych, trzeba uczyć się kochać. Trzeba.
Bądź uwielbiony Ojcze, Synu i Duchu Święty.  Jezu, ucz mnie umiłowania Ciebie i człowieka.

„Alleluja.
Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.
Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego,
Który was wezwał do swojego przedziwnego światła”.

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.