Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

       Czy ufam słowom Jezusa, iż jest obecny w każdej chwili mojego życia?
       Czy wierzę, że posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi?
       Chrystus jest zawsze obecny w dziele zbawienia człowieka. Współczesny Kościół jest dziś szczególnie atakowany; nie brakuje napastliwych komentarzy, wystąpień publicznych, oszczerstw w stosunku do dzieła, które prowadzi, jak również wobec kapłanów. Z przypisu biblijnego dowiadujemy się, że „ dzięki osobistej obecności Chrystusa i asystencji Ducha Świętego Kościół, mimo największych przeszkód i trudności, poprowadzi dzieło zbawienia ludzkości szczęśliwie do końca”.
       Jak bardzo istotne są słowa Pana mówiące o dochowaniu wierności wszelkim zaleceniom i naukom Jego. Nierzadko pojawia się w nas pokusa wyimkowego przestrzegania Dekalogu. A Jezus mówi wyraźnie o zachowywaniu  wszystkich  przykazań Bożych.
       Duchu Święty, czuwaj nad moją wiarą; przymnóż mi radości z obietnicy Pana, że zawsze towarzyszy mi we wszystkich sprawach dnia powszedniego, że i ja jestem dziedzicem Jego obietnicy. Pomagaj mi w byciu świadkiem Jezusa. Bądź Panie Jezu w mojej codziennej Galilei…