A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 


       Czy pojawia się w moim sercu odpowiedź na pytanie Jezusa „ A wy za kogo Mnie uważacie?”
       Czy odpowiedź nań wybrzmiewa tylko raz, w dniu Świętych Apostołów Piotra i Pawła, czy też rezonuje na co dzień?
       Pytanie, które zadał Jezus swoim uczniom, zostało postawione wprost, bez jakiejkolwiek sugestii. I każdy z nas, we własnym sercu niech na nie odpowie.
       „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”- mówi Szymon. Mesjasz przepowiadany przez proroków Starego Testamentu, który przyszedł i pozostaje z nami na zawsze. „Syn Boga żywego”- obecność Twoją Panie dostrzegam każdego dnia; towarzyszysz mi we wszystkich codziennych poczynaniach, małych i dużych, smutnych i radosnych. Jesteś w każdym człowieku znajomym i nieznanym.
       Kim jesteś dla mnie Panie Jezu, oddają dobrze słowa piosenki:
Jezus Najwyższe Imię
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami.
Odkupiciel, Słowo żywota,
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn, umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki
Królów Król i panów Pan.