Jeśli myślałeś o życiu zakonnym i chciałbyś zostać sercaninem, to zapraszamy Cię w nasze szeregi. Pomyśl o tym!


Kandydatów przyjmuje Ksiądz Prowincjał, po rozmowie kwalifikacyjnej, w dniu 05 lipca 2019 br. o godz. 10.00 w Warszawie na ul. Łowickiej 46.
 

Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:  

- własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia 

- własnoręcznie napisany życiorys 

- świadectwo chrztu (aktualne) i bierzmowania 

- świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza 

- świadectwo dojrzałości /oryginał/ (+ świadectwo ukończenie szkoły średniej) lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

- w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej

- okresowe badania lekarskie, informacje o chorobach 

- dwie fotografie + fotografia w formie elektronicznej
 

Kontakt w sprawie przyjęć do Zgromadzenia Księży Sercanów:

Ks. Jacek Szczygieł SCJ

32-422 Stadniki 81

662 325 786

jszczygiel@scj.pl