W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

     Jezus zaprasza nas do uniżoności dziecka, czyli do prostoty, rezygnacji z poczucia wielkości, porzucenia manipulacji, zwykłej ludzkiej sympatii i pełnego poszanowania każdego człowieka, a szczególnie tych małych…
     Boże, bądź uwielbiony za mojego Anioła Stróza, którego dałeś mi od poczęcia i któremu pragnę powierzyć siebie i innych.
     „ Aniele Stróżu strzeż tych, których imiona możesz odczytać w moim sercu, strzeż ich troskliwie i uczyń ich drogę życia łatwą, a ich pracę owocną./ Osusz łzy, kiedy płaczą, uświęć ich radości. Podnieś odwagę, kiedy słabną. Przywróć męstwo, jeśli stracą ducha, zdrowie, jeśli będą chorzy, uczciwość, jeśli zbłądzą, skruchę, jeśli zawiodą”.

Fot. sxc.hu