Jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni, utrudzeni, przygnieceni różnymi obowiązkami, pracą, problemami. A Jezus to widzi i daje nam dobrą radę. Jeśli chcecie zaznać trochę wytchnienia, odpoczynku, ulgi, to przyjdźcie do Mnie. Cichość i pokora będzie was prowadzić do wolności, do pokoju serca. Trzeba się oddalić od dyktatury hałasu i herezji ciągłego pośpiechu. Zatrzymaj się przy sercu Jezusa, daj mu swój trud, daj Mu swój czas, daj Mu swoje serce. Może właśnie na tym ma polegać Adwent.