Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje łoże i chodź! Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.

 

Hebrajskie słowo „betesda” można przetłumaczyć jako dom miłosierdzia. Symbolicznie miejsce to nawiązuje do Pięcioksięgu Mojżesza, dlatego znajdowało się tam pięć krużganków. Sparaliżowany od trzydziestu ośmiu lat człowiek znajduje się w samym środku świętej księgi Żydów. Ale nie księga, litera czy pobożne teksty uzdrawiają, tylko Jezus – Słowo Wcielone. Choremu człowiekowi było potrzebne wejście w relację z Chrystusem.

Każdy z nas ma swoją „betesdę” – miejsce, przedmiot, sposób myślenia – którą można pomylić z działaniem Boga. Panie, naucz mnie wierzyć, że prawdziwe uzdrowienie związane jest z Twoją obecnością, a nie z moją pobożnością. To nie teksty, przedmioty i miejsca uzdrawiają, ale Twoja Miłość, która wyraża się w Słowie Wcielonym.