Newsletter

newsletter templates powered by FreshMail
Radio Profeto.pl Słowo na dziś Znajdź słowo
Rejestracja »
Jezu, Ty się tym - Esprit

Serce Boże

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
ks. Leszek Poleszak SCJ

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zapewne niejednokrotnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób przybliżyć się do Boga i głębiej wniknąć w Jego plan miłości względem nas. Pomimo ciągłego zabiegania i troski o wszystko, co niezbędne do normalnego człowieczego funkcjonowania, wciąż powraca do naszych serc tęsknota i potrzeba czegoś, co zaspokoi najbardziej głębokie oczekiwania. W takich chwilach pojawia się pragnienie modlitwy, by móc odczuć bliskość Kogoś, kto nas miłuje, kto chce naszego dobra a swoje szczęście upatruje w naszym szczęściu.czytaj całość »

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami
ks. Leszek Poleszak SCJ

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami

Ps 62, 6-8 Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka.czytaj całość »

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami
ks. Leszek Poleszak SCJ

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami

sobota, rok II

Mdr 3, 1-9 Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.czytaj całość »

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami
ks. Leszek Poleszak SCJ

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami

Ps 62, 6-8 Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka.czytaj całość »

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami
ks. Leszek Poleszak SCJ

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami

Is 53, 5.8 Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (…) Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.czytaj całość »

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami
ks. Leszek Poleszak SCJ

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami

J 14, 27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Ef 2, 14-18 On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość.czytaj całość »

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami
ks. Leszek Poleszak SCJ

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami

J 7, 37-39 W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.czytaj całość »

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami
ks. Leszek Poleszak SCJ

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami

Za 12, 10 Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.czytaj całość »

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Następna »
Pozycji: 160, strona 1 z 20

Subskrypcja RSS

Nasi partnerzy

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook
facebook
 
_