Newsletter

newsletter templates powered by FreshMail
Radio Profeto.pl Słowo na dziś Znajdź słowo
Rejestracja »
Jezu, Ty się tym - Esprit
ks. Leszek Poleszak SCJ2016-06-29 07:38
Piotr i Paweł

Piotr i Paweł

środa, Św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), rok II, Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy, za kogo Mnie uważacie?"


Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Oto i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

       Dziękujemy dzisiaj Bogu za życie i męczeństwo świętych Apostołów Piotra i Pawła. Sam Jezus Chrystus zechciał uczynić z nich dwa filary Kościoła, powierzając każdemu z nich osobne charyzmaty i wyposażając w odpowiednie do ich misji talenty. Choć Piotr i Paweł różnią się od siebie w powołaniu i jego realizacji, a nawet w ludzkich cechach, jak temperament i posiadane zdolności, łączy ich jednak miłość do Chrystusa i Kościoła, gorliwość o zbawienie dusz i męczeńska śmierć, którą przypieczętowali swoje oddanie i miłość ku Chrystusowi. Prośmy Pana o taką samą wiarę i oddanie dla nas.

       Pytanie, które Jezus stawia swoim uczniom, przez wieki rozbrzmiewa w sercach ludzi, domagając się osobistej odpowiedzi. „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16, 13). Jeśli poprzestaniemy jedynie na zebraniu opinii innych na temat Jezusa, nasza wiara nigdy się nie rozwinie, a więź z Nim się nie umocni. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16) – w odpowiedzi Szymona zawiera się całe wyznanie wiary, jakie człowiek może wyrazić wobec Jezusa.  W tym krótkim wyznaniu mieści się bowiem cała prawda o Bożym Synu i o Jego posłannictwie.

      Opowiedzenie się za Jezusem owocuje zawsze zmianą życia. W przypadku św. Piotra radykalizm tej zmiany zostaje jeszcze podkreślony przez nowe powołanie. Nowe imię, które otrzymuje od Jezusa czyni z niego Skałę – fundament budowli, którą jest Kościół – czyli wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa. Odtąd cała jego misja zostaje skoncentrowana na Jezusie i na umacnianiu braci. Podobnie w życiu św. Pawła Apostoła w wydarzeniu pod Damaszkiem dokonał się gwałtowny zwrot. Odtąd z prześladowcy uczniów Jezusa Chrystusa stał się Apostołem pogan.

       Wpatrujmy się w przykład życia Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy mając świadomość swojej słabości i ograniczoności, potrafili w pełni zaufać Bogu i na Nim budować swoje życie. Prośmy Pana za ich wstawiennictwem, byśmy my także zostali przez Niego umocnieni, wyrwani od wszelkiego zła, a u kresu naszych dni przyjęci zostali do Jego królestwa w niebie. 

udostępnij


Advertisement

Komentarze+ Dodaj komentarz


Nikt nie skomentował jeszcze tego tekstu. Możesz jako pierwszy podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i przedstawić własne zdanie na temat.
Gorąco zachęcamy do udziału w dyskusji!

Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.

Nasi partnerzy

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook
facebook
 
_