Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach".

    Jezus daje nam wskazówkę, że tylko wnętrze odkrywa prawdę o każdym człowieku. Czasami zbyt pochopnie oceniam człowiek, opierając się tylko na tym, co zewnętrzne. Analizuję, jak jest ubrany i czy składnie i sensownie się wypowiada. Pozory mogą wprowadzać w błąd. Tylko oczyma duszy możemy zobaczyć prawdziwą intencję ludzi, którzy mogą wywierać wpływ na nasze myślenie. Aby nie dać się manipulować, warto zadbać o tą duchową zdolność rozeznawania. Panie Jezu, daj mi widzieć oczyma mojej duszy.