Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?». A liczny tłum chętnie Go słuchał.

 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus stara się odpowiedzieć na nurtujące Żydów pytanie. Mówi im na podstawie Słowa Bożego, kim jest Mesjasz. Pochodzi On z rodu Dawida, czyli z rodu królewskiego. Ale nie jest zwykłym królem, ponieważ sam Dawid mówi o Nim PAN. Musi więc Jezus być kimś niezwykłym, szczególnym.  On mówi: JA JESTEM BOGIEM. Jestem Twoim Panem, mogę zwyciężyć Twoich nieprzyjaciół, bo Ja zawsze jestem z Tobą.

Dziś, gdy ciężko jest wyznać publicznie wiarę w szkole czy pracy, aby nie być wyśmianym i poniżonym, pamiętaj, że Jezus jest zawsze przy Tobie. Nie martw się tym, jak inni zareagują, nie martw się, że nie rozumiesz tego, jak Jezus kieruje Twoim życiem, jaki ma plan w stosunku do Ciebie. Po prostu zaufaj Mu i przyjmij Jego wolę.

Dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami: „A wielki tłum chętnie Go słuchał”. Panie, spraw, abym i ja chętnie Cię słuchał, przyjął, że Ty jesteś Mesjaszem, i postępował zgodnie z Twoją wolą.