pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.

 

Mnie dziś Jezus też posyła i mojego męża, abyśmy głosili Jego Królestwo, abyśmy głosili Jezusa Zmartwychwstałego. Ostatnio zobaczyłam, ile we mnie jest lęku, choćby przed zaproponowaniem modlitwy mojej koleżance, gdy sie źle czuła. Po ludzku cóż w takiej sytuacji możemy zrobić?  Wyjść i ogłaszać Jezusa z wiarą, że ON może wszystko, że On kocha bezgranicznie moją koleżankę, niestety stchórzyłam.

Duchu Święty, przymnóż mi wiary i odwagi, i miłości!!! 

 

Przeczytaj również >>Wrażliwy kontra wrażliwa<< Eweliny Gładysz.