Jezus widzi wszystko, widzi moje czyny, zna także moje myśli. Nic nie jest przed Nim ukryte. Gdybym miał dzisiaj stanąć przed Jezusem z moim życiem, co mógłbym Mu ofiarować? Czy jestem w stanie oddać Mu wszystko co posiadam? Czy jestem w stanie złożyć całe swoje życie w Jego ręce?