Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

To takie proste, jeżeli kocham Pana Boga z całego serca, duszy, po prostu tak, jak umiem, i jeżeli kocham bliźniego jak siebie, to wypełniam największe przykazania nadane przez Pana!

Na czym polega kochanie Pana Boga? Otóż koniecznie trzeba Mu o tym mówić! Tu nie chodzi o odmawianie konkretnych modlitw. Powiedz Mu tak po prostu: Panie mój Boże, kocham Cię! Nie potrzeba nic więcej. Mów tak jak najczęściej i zobaczysz, co będzie się działo! A dziać się będzie na pewno!

Kocham Cię Jezu!