Newsletter

newsletter templates powered by FreshMail
Radio Profeto.pl Słowo na dziś Znajdź słowo
Rejestracja »
Jezus działa
Teresa Cisłowska2017-07-16 08:02
Czy?

Czy?

niedziela, 15 Niedziela Zwykła, rok A, Mt 13,1-23

ego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać.

A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

 

Czy słucham Jezusa tak uważnie, że Jego słowo głęboko we mnie zapada?
Czy poruszają mnie dzisiejsze przypowieści będące tak ważną wskazówką w drodze do zbawienia?
Czy rozmawiam z bliskimi i znajomymi o ethosie człowieka wierzącego?
Czy rozeznaję w sobie i wokół siebie wolę lub jej brak wysiłku słyszenia i widzenia przekazu biblijnego?

Dzisiejsze przypowieści są ogólnie znane, jednak ze względu na ich ważność dobrze, gdy są często przypominane. Ich obrazowość powinna dostatecznie przemawiać do naszych serc i sumień. Często są one albo gruntem skalistym, cierniskiem, pogubione w świecie, ale też słowa Jezusa padają na glebę żyzną. Nie dzieje się to przypadkiem; to, jaką glebą będziemy dla nich, w dużej mierze zależy od nas samych. Nasza gotowość słuchania i słyszenia, patrzenia i widzenia jest sprawdzianem naszej wiary, pobożności. "Kto ma uszy, niechaj słucha!".

Czy zabiegam o serce prawe, żyzne; czy mam uszy do słuchania? Czy proszę Boga o rozumienie Jego słów?; czy często z Nim rozmawiam? Mając świadomość obecności Boga w moim życiu, czy szukam z Nim częstego kontaktu, rozmowy z jak najserdeczniejszym Przyjacielem, Ojcem, Mistrzem? Uciekamy się do rozmaitych form pomocy interpersonalnej, terapii, warsztatów, psychodram itp. A tymczasem mamy taką prostą możliwość zwrócenia się do Boga o wszelką pomoc i uzdrawianie naszych relacji z bliźnimi.

Boże, przymnóż mi wiary i miłości, abym słyszała i widziała, bym nie stała się tak jak owi, którym "stwardniało serce", "uszy stępiały i oczy swe zamknęli", "ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił".

Matko Boża, proszę, wypraszaj u Swego Syna łaski dla mnie i moich bliskich. Przyprowadzaj do Niego wszystkich moich rodaków oraz tych, którzy jeszcze Go nie poznali.

"Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
Każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki".

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.

udostępnij


Advertisement

Komentarze+ Dodaj komentarz


Nikt nie skomentował jeszcze tego tekstu. Możesz jako pierwszy podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i przedstawić własne zdanie na temat.
Gorąco zachęcamy do udziału w dyskusji!

Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.

Nasi partnerzy

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook
facebook
 
_