W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić".

 

Logika Boża jest inna niż nasza ludzka. My często chcemy być mądrymi i roztropnymi, by tak nas też postrzegali inni. A Bóg wybiera prostotę, pokorę wbrew temu, co dzisiejszy świat pochwala. Bo prostota i pokora sprawiają, że nie szukam już siebie, ale Jego. Widzę, jak ważne jest nieustanne badanie serca pod względem tego, w którą stronę mnie ciągnie..., czy się nie rozmijam z Bogiem, pragnąc powodzenia, pochwał, sukcesu, poważania.