Jezus mówił: "Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach". I mówił dalej: "Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło".

 

„Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy”. Czasami wydaje mi się, że mam za mało wiary, serca, czasu albo zdolności, żeby zmieniać świat na lepszy. Jezus pokazuje jednak, że każdy ma coś, czym może czynić świat wokół siebie piękniejszym i bardziej ewangelicznym.

Spróbuj zadać sobie pytanie: co jest moim ziarnkiem gorczycy, które mogę wykorzystać dla dobra królestwa Bożego?