Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek»”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: «Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»”. Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

 

Czy słowa dzisiejszej perykopy przemawiają do mnie prawdą?

Czy kwestie materialne nie trzymają mnie na uwięzi?

Czy różne współczesne bożki nie odciągają mnie od Jezusa?

Czy w swoim życiu nie przedkładam ryzykanctwa nad zaufanie Bogu?

W czasie Wielkiego Postu, który obecnie przeżywamy, prośmy o nasze nawrócenie. Istotna jest codzienna modlitwa o łaskę wiary, ufność Bogu i gotowość na wszelkie zmiany, które mają nas odnawiać duchowo.

„Nie samym chlebem żyje człowiek” – odpowiedź na pokusę "mieć".

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” – odpowiedź na pokusę "być".

„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” – odpowiedź na pokusę "poznawać".

Wszystkie te pokusy tkwią w każdym z nas i dotyczą każdego człowieka, czy to biednego, czy bogatego, prostego, wykształconego, konsekrowanego, czy świeckiego, mieszkającego w każdym miejscu ziemskiego globu.

Panie Boże, niech te słowa Jezusa zagoszczą w moim sercu i prowadzą mnie do uczciwych, dobrych wyborów oraz do głębokiego przeżywania czasu Wielkiego Postu.

Kończąc to krótkie rozważanie, pragnę przywołać aklamację dnia dzisiejszego:

„Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.