20 lat temu 200-osobowa salezjańska grupa krakowskiej pielgrzymki do Częstochowy mogła porozmawiać na trasie z dwoma misjonarzami z Afryki. Młodzież tak zachwyciła się misyjnymi opowieściami, że po powrocie do Krakowa razem z duszpasterzem otworzyli koło misyjne. Zaczęły się spotkania z misjonarzami odwiedzającymi Polskę na urlop, finansowanie pierwszych projektów misyjnych i... przygotowania do pierwszego wyjazdu do Ugandy i Kenii. W roku 2000 na dwa miesiące do Afryki wyjechało 10 wolontariuszy.

Tak się rozpoczyna historia Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”, który przez 20 lat wysłał na misje już 403 osoby.

***

Wśród nich są Justyna i Tomek Bukłaho. Do SWM trafili 10 lat temu, jeszcze jako narzeczeni. Trzy miesiące po ślubie wyjechali na misję do Peru. W ten sposób zrealizowali swoje wielkie pragnienie, aby pierwszy rok wspólnego życia poświęcić Bogu. Przez ponad rok pracowali w Domu Księdza Bosko w Arequipie, gdzie mieszkało 40 chłopców z ubogich, porozbijanych rodzin lub całkiem opuszczonych przez rodziców. Dom Księdza Bosko był ich domem, a Justyna i Tomek przez rok ich rodzicami.

Do tej pory 14 małżeństw wyjechało na misje. Ich działania były częścią projektów pedagogicznych i edukacyjnych, których SWM zrealizował już 200.

***

Marek Wołkowski z wykształcenia jest inżynierem mechaniki, ale tajniki budownictwa poznał w praktyce. Koordynował cztery projekty budowlane w Afryce - budowę szkoły technicznej w Zimbabwe, a w Zambii wybudował przedszkole, szkołę średnią i hol dla młodzieży. Marek bardzo mocno wziął sobie do serca słowa, które kiedyś usłyszał od jednego z misjonarzy: „budynek może się zawalić, ale najważniejsze jest to, co pozostanie w sercach ludzi”.

Wolontariusze SWM-u zbudowali 40 szkół, przedszkoli i przychodni w 10 krajach. W szkołach, które budowali, uczy się każdego roku ponad 10000 dzieci.

***

Ks. Artur Bartol jest misjonarzem z 20-letnim stażem - w Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie i Czadzie. Pracując w afrykańskich wioskach, bardzo mocno przekonał się, że głoszenie Słowa Bożego jest również związane z konkretną pomocą; doświadczył, jak bardzo, oprócz edukacji, Afryka potrzebuje wody. „Gdy pora sucha trwa 6 miesięcy, temperatura w cieniu przekracza 45 stopni, a żeby się napić, trzeba pokonać kilka kilometrów, wówczas naprawdę docenia się smak wody”. Dzięki staraniom ks. Artura i wsparciu darczyńców z Polski udało się wybudować 18 studni w Czadzie i 8 w RCA. SWM sfinansował też budowę studni w Zambii, Tanzanii i Nigerii.

***

Największymi areopagami XXI wieku są media. Telewizja, radio i Internet są dziś najbardziej skutecznymi środkami ewangelizacji, dzięki którym SWM dotarł do milionów osób w kraju i za granicą. Studio medialne SWM przygotowało 250 profesjonalnych filmów kręconych w 45 krajach świata, czyli 5000 godzin materiału filmowego. W ten sposób SWM pokazuje misyjną rzeczywistość i pracę wolontariuszy, ale mówi także o prześladowaniach chrześcijan na świecie. Film „Insha Allach - Krew Męczenników” ma już 2 mln widzów. „Wszystko po to, by jeszcze lepiej realizować wezwanie „Idźcie i głoście”.

***

Roman Sikoń trafił do SWM-u w 2001 roku. Był pierwszym wolontariuszem, który zdecydował się na roczny wolontariat misyjny w Kenii. Najpierw opiekował się dziećmi ulicy, a później prowadził budowę szkoły salezjańskiej w obozie dla uchodźców. Na misjach zrodziło się jego powołanie kapłańskie. Już jako kleryk realizował kolejne projekty misyjne w Tanzanii. Dziś posługuje jako misjonarz w salezjańskiej szkole na Sri Lance. Ks. Romek jest pierwszym z wolontariuszy SWM-u, dla którego doświadczenie wyjazdu misyjnego odegrało kluczową rolę w odkryciu powołania zakonnego. Nie jest jedyny. Na drogę przygotowania do służby Panu Bogu wstąpiło kolejnych 3 wolontariuszy i 3 wolontariuszki.

***

W ramach SWM od 14 lat prowadzony jest program Adopcja Miłości. Pozwala on zapewnić edukację najuboższym dzieciom - sfinansować opłaty za szkołę, przybory szkolne, mundurki i posiłki. Co roku Adopcja Miłości obejmuje około 500 dzieci.

***

Przez 20 lat SWM współpracował także z 400 szkołami, których uczniowie wspierali na różne sposoby projekty misyjne. Wolontariusze SWM-u zorganizowali także 635 spotkań w parafiach. W pomoc misjom zaangażowało się 2000 wolontariuszy w całej Polsce, a działania SWM-u wspiera 10000 osób. Przez 20 lat za pośrednictwem SWM-u przekazano 28 mln. zł. na misje.

***

Mówią, że statystyki kłamią, a liczby nie oddają całej rzeczywistości. Nie wtedy, gdy za liczbami stoi serce konkretnych ludzi - młodych świata.

Korzystałem z materiałów przygotowanych na jubileusz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” - „20 historii na 20 lat”.