"Jest droga wyjścia" - to tytuł tego podrozdziału, ostatniego w tym III rozdziale. Punkty 103-110.