Nowy Rok to czas wielu niewiadomych, ale także nowych wyzwań i celów. Nowy Rok to wszystko co przed nami. Życzymy Wam, aby był dobry, Boży. Życzymy Wam otwartości na wyzwania, życzymy braku lęku i radości z każdego nowego dnia który daje nam Bóg.

Nie oglądajcie się wstecz, ale ufając Panu podążajcie Jego drogami! Dziękujemy też, że w kolejny rok idziecie z nami! Jak mawiają górale: Niech się darzy!

Grupa Medialna Profeto