Czy Jezus ustanowił nową paschę? Czy odprawiał ją zgodnie z prawem? Czy to w ogóle była pascha?