Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.

 

Jakie są moje "owoce" chodzenia za Chrystusem? Czy pragnę więcej? Myślę o owocach ducha: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowaniu, ile tego jest we mnie, w moich zachowaniach, słowach, gestach, decyzjach...

 

Przeczytaj również >>Żywa Korona Maryi - Bądź nią i Ty!<<