Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał.

 

Ciekawa rzecz, że Ewangelie, które są czytane w kolejnym tygodniu okresu wielkanocnego, tak bardzo kierują nas ku Eucharystii, jako miejscu przebywania Pana. Jezus odróżnia pojęcie znaków, które uczynił od nasycenia się chlebem, które z tymi znakiem się wiązało. Ludzie dobrze odczytali nasycenie chlebem, gorzej z rozpoznaniem sensu tego znaku. Podobnie nieodczytany jest przez tłum znak znikania Jezusa. Czy apostołowie byli bardziej "oświeceni",  skoro wyruszyli bez Jezusa na drugą stronę Niego? Czy takie było polecenie Jezusa? Skąd więc potem strach na jeziorze, gdy Jezus do nich przyszedł (J 6, 16-21)?

Czy więc ta scena to kolejna porażka Jezusa? Niekoniecznie, bo najważniejsze fragmenty dzisiejszej Ewangelii, to jednak pytanie, które wychodzi z tłumu: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? I odpowiedź Jezusa: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Gdy jeszcze uzupełnić to słowami: "Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Znajdujemy tutaj istotę obecności Jezusa oraz Jego misji w świecie. Opieczętowany przez Ojca Jezus i Jego ciało, które nam zostawił w Eucharystii, to nie tylko cel naszej wiary, ale to także droga, która do tego celu prowadzi.

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.