Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

    Pierwsze słowo dzisiejszego czytania z listu św. Jana, to „Nowina”. Jak wczytamy się i wsłuchamy  i w list, i w Ewangelię, to spokojnie możemy nazwać i zrozumieć, dlaczego jest to „Dobra Nowina”. Pamiętam, jak kiedyś cała katecheza w gimnazjum zeszła na tym, by krok po kroku odkrywać, że mszalne „Słowa Ewangelii według św. Mateusza” to inaczej „Dobra wiadomość o Jezusie , według (tak jak to widział, zrozumiał) św. Mateusza”. 

    W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

    Pamiętam tę pasję odkrywania i tłumaczenia, co znaczy słowo Ewangelia i czym w konsekwencji jest Ewangelia. Dobra nowina, dobra wiadomość, czy jak się słyszy słowa:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że (…) objawiłeś je (te rzeczy) prostaczkom”,
 „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążenie jesteście, a ja was pokrzepię”,
„Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”.
Czujesz Dobrą Nowinę (wiadomość)  tych słów dla Ciebie?

Fot. sxc.hu