W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?" Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało". Zapytał ich: "Cóż takiego?" Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli". Na to On rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: "Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi". Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

 

Wyobraź sobie dzisiaj, że jesteś jednym z uczniów Jezusa i podążasz do Emaus. W drodze spotykasz Kogoś nieznajomego i opowiadasz mu o tym, co się stało z Panem Jezusem. Nagle nieznajomy zaczyna tłumaczyć ci, podążając przez Stary Testament, co tak naprawdę miało stać się z Panem Jezusem, a ty słuchasz z zaciekawieniem tak, że aż twoje serce raduje się z tych słów.

Pan Jezus po zmartwychwstaniu jest całkowicie odmieniony tak, że nawet uczniowie go nie poznają. Ważną sprawą, którą spotykamy w tekście jest to, że uczniowie są w drodze. Droga oznacza trudność wzrastania w wierze. Wcale nie jest łatwo wierzyć w Jezusa, ponieważ wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami i trudnościami, ale Pan Jezus chce nam w tym pomóc i daje nam swoje Słowo, które pomaga nam każdego dnia pokonywać trudności, które zdarzają się w naszym życiu.

W tym kolejnym dniu oktawy Wielkiej Nocy staraj się szczególnie dbać o spotkanie z Panem Jezusem właśnie w Jego Słowie i pamiętaj, że to nie jest łatwe, ale Zmartwychwstały Chrystus pomoże ci. Zaproś go więc tak, jak uczniowie – do domu swego serca.