Takie wyjścia na pustynię są dla nas jedyną nadzieją na to, by ponownie się zasłuchać i ponownie zakochać!