Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".

 

Prawo i Prorocy to synonim ksiąg Starego Testamentu. Jezus wyraźnie zaznacza, że nie chce zmieniać żadnego prawa, które przecież pochodzi od Ojca, ale wypełnić, udoskonalić, nadać mu nową interpretację. Fundamentem tej interpretacji jest miłość, miłosierdzie, wybaczenie, celem zaś zbawienie już nie tylko narodu wybranego, ale każdego człowieka. Fałszywych nauczycieli możemy łatwo rozpoznać po tym, że próbują zakwestionować przykazania Boże. Uczniowie Chrystusa zachowują natomiast wierność przykazaniom, nie umniejszając ich znaczenia, a idą głębiej drogą błogosławieństw i rad ewangelicznych.