On odpowiedział: "Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!"

 

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii tłumaczy uczniom znaczenie przypowieści o chwaście. Ziemia w niej symbolizuje Królestwo Boże, a gospodarzem jest sam Pan Bóg. Zasiana pszenica to ludzie wiary, kochający Boga, a chwasty to synowie szatana. Żniwa oznaczają koniec świata, a sami żniwiarze to aniołowie. Pan Bóg sieje uczciwe i cnotliwie życie, a szatan sieje zło.

W dniu Sądu Ostatecznego Pan Bóg ześle swych aniołów, by najpierw wyplenili to, co złe oraz tych, którzy się zła dopuszczają. Pszenica to symbol ludzi sprawiedliwych – jest ocalona, oznacza to, że dostąpią oni Królestwa Bożego, by żyć szczęśliwie.

Dzisiejsza przypowieść powinna zachęcać każdego z Was do czuwania nad sobą, nad kształtem swojego życia. Róbcie wszystko, by świadomie uczynić Go Panem naszego życia. Powinniście zaprezentować Mu owoc waszego życia w postaci dobrych uczynków i okazywać obfity plon wierności nauce Chrystusa. Przypowieść ta przypomina nam również o Bożej sprawiedliwości.

ZADANIE DLA CIEBIE NA DZIŚ:
Zapraszam Cię do wykonania pewnego doświadczenia: potrzebujesz: szklany słoik oraz ziarenka (grochu, fasoli itp.) Jeśli uda Ci się coś dobrego wykonać w ciągu dnia, wrzuć do słoika jedno ziarenko, następnie obserwuj, jak szybko zapełnia się Twój słoik. Tyle dobra siejesz innym, ile widzisz w swoim słoiczku. Czy jesteś z tego zadowolona/y?