Zapraszamy członków grup, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot formujących się na co dzień w grupach przykościelnych, księży, siostry zakonne, kleryków, osoby konsekrowane, dla których ewangelizacja jest stylem życia, a także osoby pragnące dołączyć do środowisk nowej ewangelizacji.

Więcej informacji na www.przystanekjezus.pl.