Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie".

 

Zapewne nie jeden raz doświadczyliśmy w swym życiu złośliwości, a nasza cierpliwość była wystawiana na próbę. Jezus zachęca nas, by w takich sytuacjach nie wpaść w pułapkę pokusy odwdzięczania się złem za zło, ale okazywać dobroć i miłosierdzie. Także wtedy, gdy ktoś zwraca się do nas o pomoc, nie możemy okazać się nieczuli i odwrócić głowę.

Jak jednak nie stać się ofiarą i niepotrzebnie nie narażać się na zło? Zbawiciel daje na to odpowiedź w innym miejscu, gdy stwierdza: „Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10, 16).