Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

 

Nasza wiara nie jest sprawą indywidualną. Swoje wypełnienie znajduje we wspólnocie, dlatego Jezus mówi: „Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca”. Bogu milsza jest modlitwa kilku zjednoczonych ze sobą osób, niż każdej z nich w pojedynkę.

Boski Mistrz bardzo wyraźnie daje do zrozumienia, że jest obecny zwłaszcza w tych miejscach, gdzie ludzie gromadzą się w Jego imię. Dlatego też szatan nie ustaje w próbach, aby zasiać ducha niezgody i podziałów. On wie, że gdy ludzie będą między sobą podzieleni, wówczas ani ich modlitwa, ani wszelkie inne działania, nie będą skuteczne.

Starajmy się zatem budować więzi jedności i braterstwa. W pojedynkę jesteśmy o wiele słabsi i to nie tylko w wymiarze ludzkim, ale także nadprzyrodzonym. 

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.