Znów tłum ludzi wokół Jezusa. Dlaczego oni tam stoją? Może przywiodła ich ludzka ciekawość, może usłyszeli o cudach, które On czynił.

Kiedy czytamy tę scenę, można się oburzyć: ,,Jak to? Jezus nie chce spotkać się ze swoją rodziną?” Chce. Zanim przedostanie się do krewnych, przypomina zgromadzonym, że każdy z nas jest w oczach Bożych cenny i niepowtarzalny, zwłaszcza ten, który żyje wartościami chrześcijańskimi nie tylko podczas niedzielnej Eucharystii.

Można być blisko Boga jak tłum, a sercem i postępowaniem możemy być daleko od Niego! W XXI wieku nic się nie zmienia. Mamy słuchać Słowa Bożego i wypełniać je. Tyle i aż tyle…