Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

 

Słowo słuchać pojawia się w dzisiejszym krótkim fragmencie Ewangelii aż pięć razy. 

Pamiętaj, aby w te wakacje zacząć SŁUCHAĆ. Słuchaj, co Bóg do Ciebie mówi – w swoim Słowie, Ewangelii, podczas Eucharystii oraz co mówią rodzice, rodzeństwo, dziadkowie lub koledzy. 

Pamiętaj też, aby Twoje słowo, które będziesz kierował do drugiego człowieka, było ziarnem zasianym na żyznej glebie, a Twoje słowo wyda wtedy obfity plon.

 

Od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 zapraszamy na audycję dla dzieci >>Elemeledutki<< Radio Profeto.