Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

„Wiem, kto jesteś: Święty Boga” 

Nawet duch nieczysty może rozpoznać świętość Jezusa. Nie może naśladować świętości i nią żyć. To chyba zadanie na rozpoczynający się okres zwykły. Nie chcę tylko widzieć Ciebie Panie, ale żyć Tobą każdego dnia.