Przypadające w tym roku rocznice 100-lecia kanonizacji s. Małgorzaty Marii Alacoque (13 maja) oraz poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa (27 lipca) są dla nas sercanów bardzo ważne.

Z tej okazji nasze seminarium organizuje sympozjum naukowe w formie online, które odbędzie się 7 maja 2020 r. (czwartek) w Stadnikach.

Prelegenci wysłali swoje prelekcje w formie audio lub video.

Zaproszeni goście:

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII)
Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego i jej wpływ na kształtowanie duchowe narodu. Ujęcie historyczno-teologiczne

ks. dr Stanisław Gruca SCJ
Wpływ św. Małgorzaty Marii Alacoque na duchowość Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

ks. dr hab. Jan Miczyński (KUL)
Między znakiem krzyża a symbolem serca. Hermeneutyka miłości Boskiej i ludzkiej Chrystusa

ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Lec (USZ)
Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej

o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. (KUL)
Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego

ks. dr Bartłomiej Matczak (UWM)
Rola pobożności ludu chrześcijańskiego w procesie uświęcenia człowieka na przykładzie kultu Najświętszego Serca Jezusowego

 

Zapraszamy na transmisje konferencji od 7 do 15 maja o godzinie 12:05 i 18:05