Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.


       Słowa tej Ewangelii ukazują nam po raz kolejny Jezusa, atakowanego przez faryzeuszy za to, że nazywa się Synem Bożym, że czyni się na równi z Bogiem, że mówi Ja i Ojciec jedno jesteśmy... O tym, że jest to prawda, świadczą czyny i cuda, których dokonywał Jezus, wszystko dobro, które czynił człowiekowi.
       I co dla mnie uczynił Jezus? Jakie dobro mi podarował?  Wieczne zbawienie. Czy jestem tego świadomy? Czy przyjąłem ten dar? Czy dostrzegam Jego obecność w codzienności, poprzez Jego opatrzność, która nieustannie czuwa nad moim życiem? 
        Niepojęta jest tajemnica miłości, jaką ukochał nas Bóg. Do jak wielkiej godności wyniósł On człowieka, mnie i Ciebie w tajemnicy chrztu, gdzie przez Jezusa i w Jezusie na nowo uczynił nas swoimi dziećmi. Każdy z nas jest umiłowanym Synem,  umiłowaną Córką Ojca Niebieskiego, i to powinno być naszą najwiekszą radością, naszą dumą. Tylko czy ja w to wierzę??? Tak mocno, szczerze, prawdziwie, czy ufam?  Czy wierzę, że Bóg zawsze pragnie dla mnie najwyższego dobra i to dobro wciąż dla mnie czyni? Tyle pytań się rodzi ... Jezu, przymnóż mi wiary, przymnóż mi ufności i otwórz moje oczy, by rozpoznały Twoje działanie w moim życiu..., uczyń mnie świadkiem Twojej miłości. Amen.

Fot. sxc.hu