Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

 

W tym roku Jubileuszu Miłosierdzia ze szczególną mocą rozbrzmiewają Jezusowe słowa: O ileż bardziej Ojciec wasz, … da to, co dobre… O ileż bardziej! Jakże nieskończenie Boża dobroć przewyższa wszystko, co  możemy pomyśleć i uczynić dobrego!

Nie marnować tego świętego czasu danego nam i usłyszeć wielkopostne nawoływanie do nawrócenia, tzn. takiej przemiany serca w wierze, nadziei i miłości, by mogło dostrzegać i doświadczać tej nieskończonej dobroci Boga Ojca. Jest to naprawdę możliwe. Jezus daje nam swego Ducha Świętego, który prowadzi niezawodnie do wejścia w tę błogosławioną rzeczywistość dobroci Boga.

Otwieramy się na niego przez spowiedź świętą, przyjmowaną jak najczęściej Eucharystię, wytrwałe czytanie Pisma Św., pogłębianą modlitwę, uczynki miłosierdzia…