Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: "Wszyscy Cię szukają". Lecz On rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem". I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

Szatan zna Jezusa. Wie kim jest i po co przychodzi. Wczoraj krzyczał w synagodze, kiedy Jezus go wypędzał: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga". Dziś poza synagogą Jezus czyni to samo, lecz nakazuje mu milczeć. Kiedy rozmawiam z egzorcystami na ten temat włos jeży się na skórze. Przebieg wydarzeń, podczas których zły manifestuje swoją obecność nie należy do przyjemnych. Pamiętam, kiedy x. Michał opowiadał, że sutanna nierzadko nadaje się później do wyrzucenia... Jednak, kto zwycięża? Kto jest Mocny? Kto ma władzę? Kto jest Bogiem?

TAK Bracie! TAK Siostro! JEZUS JEST PANEM!

To On zwycięża! To On każe milczeć złemu i strąca go do piekła! Takiego mamy Boga! To On, nasz Mesjasz, Zbawiciel; z miłości do człowieka czyni wielkie rzeczy dla nas. To Jezus – Miłość z Nazaretu zdejmuje kajdany grzechu, w które zakuwa nas "Ogon". To Jezus czyni nas wolnymi. To Jezus spłaca długi zła jakie wyrządzamy. Wybawca i Odkupiciel świata. Dlatego moje serce dziś pragnie uwielbiać Go. Z całych sił dziś pragnę ogłaszać Jego moc, pragnę ogłaszać Jego chwałę. Pragnę dziś krzyczeć z radości: Alleluja! Chwała Tobie Panie! Dziękuję! Tylko Tobie Jezu – Cześć i Chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Za tydzień uwielbienie w naszej wspólnocie i już teraz wiem co wyśpiewamy Jezusowi ;-):

"On otwiera drzwi,
Nikt nie zamknie ich
On uwalnia więźniów
On kajdany zdjął,
Także z moich rąk
Wybawiciel Jezus

Nic nie ciąży już
Darowany dług
Na Golgocie wykonało się
Ta przebita dłoń
Dziś podnosi mnie
W Nim prawdziwa wolność jest

To mej wolności pieśń
Już nic nie trzyma mnie
Chcę tańczyć, chcę śpiewać
O Alleluja

To mej wdzięczności gest
Ręce podnoszą się
Wysoko do nieba
O Alleluja!"

"Moja wolność" - TGD