Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

 

Trudne słowa mówi mi dziś Jezus. Ale właśnie taka postawa opisana w Ewangelii ma być wzorem dla chrześcijanina, dla każdego z nas, dla mnie…

Trudne, ale możliwe. Udowodnił to sam Jezus przez modlitwę za grzeszników, przebaczenie, miłosierdzie. Pokazał to ks. Jerzy Popiełuszko, który kierował się hasłem „zło dobrem zwyciężaj”. Tak żył Jan Paweł II. Człowiek przebaczenia, dialogu, modlitwy.

Nie chodzi o to, że mam zgadzać się na zło, dać się wykorzystywać i poniewierać. Nie. Chcę uczyć się od mojego Mistrza modlitwy za nieprzyjaciół, umiejętności przebaczenia, gotowości do rozmowy, otwartości na pomoc. Chcę umieć w drugim człowieku widzieć dobro. Chcę umieć w drugim człowieku widzieć stworzenie Boga. To jest właśnie postawa pełna wiary. Trudne, ale możliwe.

Panie pomóż.

Panie naucz.

Panie prowadź.