Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji ICE 2016 zostało zainaugurowane w poniedziałek uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem bp. Grzegorza Rysia. W trakcie Mszy św. poświęcono krzyż i gigantyczny namiot, w którym spotykają się ewangelizatorzy przy ul. Piastowskiej w Krakowie. Przeżyto też „najradośniejszy akt pokuty” – jak nazwał go bp Ryś – w czasie którego w rytm góralskiej muzyki wniesiono figurę Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji wykonaną przez górali.

W czasie homilii bp Ryś rozważał fragment Ewangelii o znaku Jonasza (Mt 12,38-42). Mówił m.in., że „kerygmat Jonasza jest orędziem wymagającym nawrócenia tego, który przepowiada. Gdyby Jonasz nie poszedł do Niniwitów, Pan Bóg pewnie odnalazłby sposób ich nawrócenia. Ale Jonasz nie zostałby wtedy uleczony” – mówił hierarcha i zachęcał, by ewangelizatorzy dawali wyraźne świadectwo miłości – by nie tylko głosili, że Bóg działa, ale sobą pokazywali skuteczność tego działania.

Wtorek, czyli pierwszy pełny dzień ICE rozpoczęła jutrznia. Podczas Eucharystii bp Grzegorz Ryś, odnosząc się do Ewangelii (Mt 12,46-50), mówił o tym, jak Jezus przekształca tłum w swoją rodzinę. „Rodzina Boga to więcej niż tylko wspólnota. To wspólnota, która rozumie więzi, jakie między nią istnieją. Jesteśmy wszyscy siostrami i braćmi Jezusa. Nie jesteśmy tłumem. Jesteśmy tu z 30 krajów, trochę jak na wieży Babel. I to jest idealny moment – to Słowo jest o nas. Ta Ewangelia dzieje się na naszych oczach. Jezus z tłumu czyni nas rodziną i dzieje się to mocą Ducha Świętego. W Ewangelii świętego Mateusza Jezus wyciąga ręce nad uczniami i w tym geście daje im Ducha. Jezus wyciągnął rękę ponad nich, pokazując, że w Duchu Świętym możliwe są więzi braterstwa pomiędzy nimi. Trzeba się poddać Duchowi, który z nas czyni wspólnotę” – mówił bp Ryś.

W czasie Eucharystii miała miejsce modlitwa o wylanie Ducha Świętego na ewangelizatorów. „Chciałbym, żeby ta Ewangelia wydarzyła się tutaj na nas, żeby Jezus wyciągnął nad nami rękę, żebyśmy doświadczyli tej mocy, żebyśmy jako Kościół wyszli na ewangelizację – ewangelizuje Kościół – to nie jest prywatny biznes kogokolwiek” – podkreślał Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

Po południu odbywały się warsztaty w grupach. Kilka wspólnot przedstawiło swoją działalność i zaprezentował projekty ewangelizacyjne m.in.: ACCSE/2033, cztery prawa życia duchowego, the Merci book, MT28 – the 4. Paulini z Jasnej Góry – ojcowie Michał Legan i Tomasz Tlałka opowiedzieli o kilku inicjatywach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Częstochowie: o dziele „Z Maryją ratuj człowieka”, o jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, o 25-leciu ŚDM w Częstochowie.

W czasie wieczornego nabożeństwa, którego centrum stanowiła śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia ewangelizatorzy zawierzyli Miłosiernemu Jezusowi ciężko chorego kard. Franciszka Macharskiego. Podczas modlitwy można też było oddać cześć relikwiom bł. Karola de Foucauld, który jest patronem ICE. Brat Karol odkrył swoisty sposób ewangelizowania – Jezus z Nazaretu był dla niego pasją. Karol umiłował Jezusa do szaleństwa, aż do oddania swojego życia; wiedział, że Bóg chce być blisko człowieka i na Jego wzór potrafił wejść do świata swojego brata i w nim zamieszkać.

Radio Profeto jest partnerem Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji i transmituje wszystkie wydarzenia w ramach ICE 2016. Codzienny program rozpoczynamy „studiem porannym” o godz. 8.30, o godz. 14.00 nadawana jest „rozmowa dnia”, a o 22.15 program kończy się „podsumowaniem dnia”. Zapraszamy do słuchania!

***

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji (MCE/ICE2016) powstało z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji pod kierunkiem bp. Grzegorza Rysia w porozumieniu z kard. Stanisławem Dziwiszem – Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 i bp. Damianem Muskusem OFM – Koordynatorem Generalnym KO ŚDM Kraków 2016.

Celem głównym MCE/ICE2016 jest wsparcie działań ewangelizacyjnych prowadzonych w ramach ŚDM Kraków 2016 poprzez koordynację międzynarodowych ekip ewangelizacyjnych (ustalenie zasad współpracy w ramach MCE/ICE; zaproszenie i przyjmowanie zgłoszeń ekip ewangelizacyjnych z kraju i zagranicy; stworzenie zaplecza logistycznego i skoordynowanego programu ewangelizacyjnego).

Działalność MCE/ICE prowadzona będzie we współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 w terminie 19-31 lipca 2016 r. (tydzień przed i podczas ŚDM) i obejmować będzie miasto Kraków w wyznaczonych do tego celu przestrzeniach publicznych.

Ewangelizatorzy z Anglii, Australii, Austrii, Belgii, Bośni, Brazylii, Chorwacji, Egiptu, Filipin, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanady, Litwy, Malezji, Mauritiusa, Mołdawii, Niemiec, Nowej Zelandii, Pakistanu, Polski, Rosji, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szkocji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wybrzeża Kości Słoniowej będą dzielić się Ewangelią z mieszkańcami i gośćmi Krakowa, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży. Każda z grup przygotowuje swój unikalny program ewangelizacyjny, zawierający przepowiadanie kerygmatyczne, świadectwa, różne formy twórczości oraz wspólną modlitwę.

Galerie oraz archiwum konferencji na radioprofeto.pl